MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan: Ünal Topal
Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa 8.Kat B Blok No:850, 34440 Şişli / İstanbul
Telefon: 0532 264 33 19
E-posta:  info@minabilgisayar.com

1.2. ALICI

Ad Soyad/Ünvan: {{ Müşteri İsmi }}
Adres: {{ Müşteri Adresi}}
Telefon: {{ Müşterinin Telefon Numarası }}
E-posta: {{ Müşteri E-posta Adresi }}

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın gokcenalbur.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ

İşbu sözleşme konusu ürüne/ürünlere; ürünün/ürünlerin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Cinsi/Türü
Ürün Miktarı (Adet)
Satış Fiyatı (KDV Dahil)
Kargo Ücreti: 150 tl altındaki siparişlerde 10 tl – alıcıya aittir (KDV Dahil). 150 tl ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı: {{ Ödeme Metodu }}
Teslimat Adresi: {{ Müşteri Teslimat Adresi }}
Fatura Adresi: {{ Müşteri Fatura Adresi }}

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – Alıcı, madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gokcenalbur.com internet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 – Kargo firmasının, ürünün alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz. satıcı, alıcının ülkesinin uyguladığı gümrük işlemleri, vergiler veya ek ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin alıcı tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, satıcı ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.6 – Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde alıcıya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Satıcı, alıcının hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcının info@gokcenalbur.com e-posta adresine bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması, eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, alıcıya teslim edilen fatura aslının da iadesi gereklidir, zorunlu değildir. Ürün ve belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli alıcıya ek bir masraf yükletilmeksizin iade edilir.

Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden satıcı sorumlu tutulmaz.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkının istisnaları: aksesuar ve indirimli ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Bunun yerine indirimli ürünlerde sadece ürün değişimi yapılabilir. Aksesuar ürünlerinde değişim ve iade seçeneği bulunmamaktadır.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşterinin temerrüdünün satıcının kusurundan kaynaklandığı hallerde müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, gümrük ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca müşterinin yerleşim yerindeki tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini saglayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Satıcı: Ünal TOPAL – Mina Bilgisayar
Alıcı: {{müşteri }}
Tarih: {{ sipariş tarihi }}